Den pro dívky

Z 8. a 9. tříd základní školy

ŠKODA AUTO rozvíjí své zaměstance ve vzdělávání a jedním z cílů je i zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání, proto každý rok pořádá kariérní Den pro dívky. Tento den dívkám přiblíží možnosti studia a práce v technických oborech. Na odborném učilišti v současné době studuje přes 100 mladých slečen. Dívky jsou zastoupeny ve všech 13 učebních a maturitních oborech,


které škola nabízí. Největší zájem mají dívky o obor Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik) a Autolakýrník popř. o obor Mechanik elektrotechnik (Mechatronik IT). Žáci tohoto oboru, kteří v budoucnu najdou uplatnění v oblastech údržby elektronických systémů a zařízení, při opravách robotů a částí linek, se vzdělávají v nově vybudovaných učebnách vybavených nejmodernější technikou.

Během dne pro dívky se během kariérního dne setkávají s dívkami základních škol i současné žákyně učiliště a předávají informace o studiu ze svého pohledu. Kvalifikované odborné vzdělávání na firemním odborném učilišti nabízí žákům a žákyním vynikající profesní základ a automobilce zajišťuje kvalifikované pracovníky zejména v technických oborech. Důraz je kladen především na propojení teorie a praxe, nové trendy, využívání nejnovějších technologií a metod výuky.

Mimo akce určené dívkám ze základních škol, pořádá firemní učiliště pravidelně také Dny otevřených dveří.

Z 5. a 6. tříd základní školy

Den techniky pro dívky 5. a 6. tříd základních škol každoročně škola  pořádá ve spolupráci s Lean Centrem ŠKODA AUTO. Dívky mají možnost poznat prostředí firmy a školy, vyzkoušet si svoji zručnost, ale i technické myšlení. Formou her si vyzkouší např. optimalizaci výroby, standardizaci procesů, stanici pro úsporu energií, simulátor svařování a vyhledávání kvalitativních závad na karoserii. Získávají také základní vědomosti z oblasti ergonomie a poznatky z moderní technologie firmy.Podpora technického vzdělávání dívek je velmi důležité téma. Cílem akce je podpořit zájem o techniku a zvýšit u dívek ve věku 10-12 let povědomí o technickém vzdělávání.