Erasmus +

Další profesní rozvoj zaměstnanců školy
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034981
Realizace projektu: 12.06.2017 – 11.06.2018
Grant: 13.491 EUR
Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+

Internacionalizace vzdělávání a zahraniční praxe

Projekt „Další profesní rozvoj zaměstnanců školy“ se zabývá především jazykovým vzděláváním vedoucích zaměstnanců školy a učitelů angličtiny.
V rámci projektu byli vysláni 3 zaměstnanci školy na dvoutýdenní jazykový kurz do zahraničí – dva na kurz německého jazyka do Berlína a jeden na kurz angličtiny na Maltu. Všechny tři jazykové kurzy byly zaměřeny na výuku obecného jazyka s důrazem na komunikaci, a to o délce 40 vyučovacích hodin v případě německého jazyka a 30 vyučovacích hodin v případě anglického jazyka

Pro dva učitele angličtiny byly vybrány metodicko-didaktické kurzy v anglickém Brightonu, kde se věnovali moderní britské kultuře, kulturní identitě, médiím a současnému vývoji anglického jazyka. V rámci kurzu se pedagogové seznámili i s dalšími učiteli angličtiny, se kterými mohli během celého kurzu sdílet své zkušenosti, vyměňovat si tipy na výukové materiály a během samotné výuky i vytvářet materiály nové.

Kromě rozšíření portfolia výukových materiálů se účastníci kurzu seznámili i s kreativními přístupy k výuce gramatiky a slovní zásoby, vyzkoušeli si strategie k motivaci žáků (zejména pro ústní komunikaci) a hry, které je možné využít ve třídě při výuce jazyků. Současně si také procvičili své jazykové znalosti a schopnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo jednak zlepšit jazykovou vybavenost pracovníků vedení školy pro jednání se zástupci firmy Škoda Auto a jednak zatraktivnit výuku anglického jazyka pro žáky školy prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů angličtiny.