Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání od předškolního přes odborné a vysokoškolské až po vzdělávání dospělých. Dále se zaměřuje i na aktivity mládeže a sportu.

Internacionalizace vzdělávání a zahraniční praxe

ŠKODA Akademie v souvislosti s celofiremní Růstovou strategií podporuje mobilitu nejen u zaměstnanců, ale zaměřila se také na vzdělávání žáků firemního učiliště.
Od dubna 2014, kdy byla založena ŠKODA Akademie, se podařilo výrazně rozšířit zahraniční aktivity ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště, navázat kontakty s jednotlivými značkami koncernu a posílit spolupráci v oblasti výměnných pobytů žáků.
Milníkem zahraničních aktivit bylo pro učiliště získání dotace z prostředků evropského programu na podporu mobility Erasmus+, která umožnila ve školním roce 2014/2015 financovat i dlouhodobé výměnné pobyty. Na úspěšný první ročník zahraničních výměn podpořený z fondů EU navázalo i nové získání grantových prostředků, které umožnilo žákům učiliště vyjet na pracovní stáž do zahraničí v uplynulých školních letech. V souvislosti s programem Erasmus+ byla uzavřena partnerství s odbornými školami a závody Audi Ingolstadt, VW Kassel, VW Braunschweig, VW Emden, VW Poznaň, VW Bratislava a VW Györ.

Cíle projektu

K hlavním cílům projektu patří především získání nových zkušeností a rozvoj stávajících odborných znalostí a dovedností, a to nejenom žáků, ale i pedagogů. Dalším cílem projektu je internacionalizace žáků a pedagogů ve smyslu prohloubení jejich jazykových dovedností a interkulturních znalostí.

Posledním, avšak neméně významným cílem projektu, je seznámení se s duálním systémem vzdělávání, který je standardně uplatňován u všech zahraničních partnerů projektu, a posílení propojení teoretické výuky s praxí přímo ve výrobě. Zde se žáci učí přímo od odborníků a získávají cenné praktické dovednosti. Tím se přispívá nejen k prohloubení odbornosti žáků, ale celkově k výměně know-how v rámci koncernu a k budoucí mobilitě absolventů učiliště.

Zahraniční praxe přináší žákům nejenom nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, ale je pro ně i motivací pro další osobní a profesní růst, podpoří jejich mobilitu do budoucna a zvýší šanci na uplatnění na trhu práce.