Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání od předškolního přes odborné a vysokoškolské až po vzdělávání dospělých. Dále se zaměřuje i na aktivity mládeže a sportu.

Internacionalizace vzdělávání a zahraniční praxe

ŠKODA Akademie v souvislosti s celofiremní Růstovou strategií podporuje mobilitu nejen u zaměstnanců, ale zaměřila se také na učňovské vzdělávání.

Od dubna 2014, kdy byla založena ŠKODA Akademie, se podařilo výrazně rozšířit zahraniční aktivity ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště, navázat kontakty s jednotlivými značkami koncernu a posílit spolupráci v oblasti výměnných pobytů žáků.

Milníkem zahraničních aktivit bylo pro učiliště získání dotace z prostředků evropského programu na podporu mobility Erasmus+, která umožnila ve školním roce 2014/2015 financovat i dlouhodobé výměnné pobyty. Na úspěšný první ročník zahraničních výměn podpořený z fondů EU navazuje i nové získání grantových prostředků, které umožní vyjet žákům učiliště na pracovní stáž do zahraničí ve školních letech 2015/2016 a 2016/2017. V souvislosti s programem Erasmus+ byla uzavřena partnerství s odbornými školami a závody Audi Ingolstadt, VW Kassel, VW Braunschweig, VW Emden a VW Poznaň. Do budoucna se připravuje rovněž zapojení závodů VW Bratislava a VW Györ.

Cíl projektu

K hlavním cílům projektu patří především získání nových zkušeností a rozvoj stávajících odborných znalostí a dovedností, a to nejenom žáků, ale i pedagogů.

Dalším cílem projektu je internacionalizace žáků a pedagogů ve smyslu prohloubení jejich jazykových dovedností a interkulturních znalostí.

Posledním, avšak ne méně významným cílem projektu, je seznámení se s duálním systémem vzdělávání, který je standardně uplatňován u všech zahraničních partnerů projektu, a posílení propojení teoretické výuky s praxí přímo ve výrobě. Zde se žáci učí přímo od odborníků a získávají cenné praktické dovednosti. Tím se přispívá nejen k prohloubení odbornosti žáků, ale celkově k výměně know-how v rámci koncernu a k budoucí mobilitě absolventů učiliště.

Zahraniční praxe přináší žákům nejenom nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, ale je pro ně i motivací pro další osobní a profesní růst, podpoří jejich mobilitu do budoucna a zvýší šanci na uplatnění na trhu práce.

Žáci SOUs a spousta nových zkušeností

    Ve školním roce 2014/2015 se z finančních prostředků programu Erasmus+ podařilo vyslat na pracovní stáž do zahraničí celkem 23 žáků učiliště.
    Jednalo se o 3 žáky nástavbového studia oboru Autotronik, kteří absolvovali 6-ti týdenní praxi v závodě Audi, dále o 12 žáků oboru Mechanik elektronik, 4 obráběče kovů a 4 elektrikáře, kteří se zúčastnili 2 týdenní stáž ve VW Kassel.
    Na letošní a příští školní rok jsou naplánované 2 až 6-ti týdenní pracovní stáže pro žáky oborů Autotronik, Nástrojař, Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač, Provoz a ekonomika dopravy, Elektrikář, Autoelektrikář a Automechanik.