Dobrovolnické akce žáků a zaměstnanců

Přehled dobrovolnických akcí žáků a zaměstnanců ŠKODA Akademie

Jak se již stalo ve ŠKODA Akademii tradicí, zapojují se její zaměstnanci a žáci pravidelně do dobrovolnických aktivit. Pomoc je již několik let směrována do Domova seniorů U Anežky v Luštěnicích a Benátkách nad Jizerou. Hlavní náplní práce dobrovolníků je úprava venkovního areálu domova, nátěr laviček, stolů a pergoly. Vedle manuální pomoci je na programu také hudební vystoupení kapely složené ze současných nebo bývalých zaměstnanců ŠKODA Akademie. Pro místní seniory je tato akce vždy velmi příjemným zpestřením jednoho ze všedních dnů.

Pomoc je také pravidelně směřována do Dětského centra v Gellnerově ulici v Mladé Boleslavi. Na programu je vždy montování či demontování zahradního nábytku a program pro místní děti.

 Na jaře se pak ve spolupráci s ČSOP Klenice organizuje jarní úklid přírody v okolí Mladé Boleslavi.

Žáci školy jsou činní v sociálních projektech

Novinkou na naší škole je zapojování žáků 1. ročníků do sociálních projektů. Každá třída si sama zvolí oblast, ve které chce pomoci. Žáci se tak koncem školního roku 2016/2017 vydali například do mateřských školek v Mladé Boleslavi, kde pomáhali s organizací dopravního dne pro děti či s úklidem jejich areálu, jiní pomáhali s obnovou pivovaru v Lobči či v kostele v Mnichově Hradišti. Že mladé generaci není lhostejný osud seniorů ukázali žáci při dobrovolnické akci v Demově seniorů U Anežky v Luštěnicích a v Libošovích, kde pomáhali např. s nátěrem laviček či sekáním trávy.

Činnost zájmových kroužků a zájmové činnosti

Určeno pro zájemce – žáky 1.-4. ročníků, uskutečňováno pravidelně, v každé skupině 8-15 žáků
Kulturistika
Sportovní hry
Vodácký kroužek
Programování
Abonentní cyklus v Městském divadle Mladá Boleslav

 

Zájezdy a mimofiremní exkurze žáků

Exkurze pro nejlepší žáky v ČR a zahraničí
2.-4. ročníky všech oborů

 

Speciální semináře a exkurze

V rámci předmětu Český jazyk a literatura
Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
Exkurze do Památníku Terezín
Exkurze ŠKODA muzeum
Exkurze ŠKO-ENERGO

 

Oblast zdravotní, sociální, prevence negativních jevů, civilní obrana

Adaptační programy
Výchovné semináře
Přednášky, semináře
Besedy
Charitativní akce apod.