Dobrovolnické akce žáků a zaměstnanců

Přehled dobrovolnických akcí v r. 2015:

Dětské centrum v Gellnerově ulici v Mladé Boleslavi, úprava venkovního areálu Domova seniorů Luštěnice.

Jak se již stalo ve ŠKODA Akademii tradicí, zapojili se i letos její zaměstnanci do dobrovolnických aktivit. Pomoc tentokrát směřovala do Domova seniorů U Anežky v Luštěnicích, kde se 2. června odpoledne konala letošní již druhá dobrovolnická akce. Hlavní náplní práce dobrovolníků byla úprava venkovního areálu domova, nátěr laviček, stolů a pergoly. Vedle manuální pomoci bylo na programu také hudební vystoupení kapely složené ze současných nebo bývalých zaměstnanců ŠKODA Akademie.

Pro místní seniory byla tato akce velmi příjemným zpestřením jednoho ze všedních dnů. Akci podpořil svou účastí také Carsten Brandes, vedoucí ŠKODA Akademie, který akci zhodnotil slovy: „Společenská odpovědnost je jednou z hlavních hodnot naší značky, kterou je potřeba podporovat a rozvíjet. Těší mě, že naši zaměstnanci nejsou lhostejní ke svému okolí a reprezentují naší firmu také v oblasti dobrovolnictví.“

Přehled dobrovolnických akcí v r. 2014:

Dětské centrum v Gellnerově ulici v Mladé Boleslavi – montování zahradního nábytku, úprava venkovního areálu Domova seniorů U Anežky v Benátkách nad Jizerou, ZO ČSOP Klenice ve spolupráci s útvarem ŠKODA Akademie již třetí ročník akce „Úklid Chlumu“, konající se v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“.

Dobrovolnické akce v r. 2013:

Cílem akce Unicef bylo podpořit očkovací programy UNICEF a rozvinout kreativitu a etické a sociální vnímání dětí. Akce byla realizována ve dnech 14.-22. 11. 2013 děvčaty ze třídy S2.L (Ivana Jurášová, Nikola Cicová, Markéta Nosková, Aneta Dvořáková, Kristýna Tomsová) ve ŠKODA AUTO a.s. Středním odborném učilištistrojírenském bylo vybráno od žáků a učitelů celkem 24.632 Kč. Naši žáci tak získali 33 panenek. Jedna panenka pořízená za 600 Kč umožní očkování jednoho dítěte proti šesti smrtelným chorobám. V ceně panenky jsou zahrnuty očkovací látky, injekční stříkačky, jehly, chladící boxy, zaškolení zdravotníka

Činnost zájmových kroužků a zájmové činnosti

Určeno pro zájemce – žáky 1.-4.ročníků, uskutečňováno pravidelně, v každé skupině 8-15 žáků
Kulturistika
Sportovní hry
Vodácký kroužek
Programování
Abonentní cyklus v Městském divadle Mladá Boleslav

 

Zájezdy a mimofiremní exkurze žáků

Exkurze pro nejlepší žáky v ČR a zahraničí
2.-4.ročníky všech oborů

 

Speciální semináře a exkurze

V rámci předmětu Český jazyk a literatura
Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
Exkurze do Památníku Terezín
Exkurze Škoda muzeum
Exkurze Ško-Energo

 

Oblast zdravotní, sociální, prevence neg.jevů, civilní obrana

Adaptační programy
Výchovné semináře
Přednášky,semináře
Besedy
Charitativní akce apod.