Pospolu

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské se v roce 2014/2015 účastní projektu POSPOLU – monitoring, jehož
hlavním cílem je užší navázání spolupráce mezi odbornými školami a firmami v České republice.
V rámci projektu je monitorován průběh odborného výcviku ve školním prostředí i v prostředí firmy ŠKODA AUTO a.s. pro vybrané obory (klempíř/karosář, nástrojař). Vedle monitorování této hlavní aktivity se naše škola zapojila do doplňkových modelů spolupráce, ve kterých si chce škola vyzkoušet aktivity, které doposud nerealizovala, ale které ještě více prohlubují spolupráci mezi školou a firmou ŠKODA AUTO a.s. Jedná se o využití odborníků z praxe při výuce žáků, což v praxi znamená sérii přednášek odborníků na stanovená témata přímo související s výukou a reálnou praxí ve firmě. Dále v rámci doplňkových modelů spolupráce proběhnou 3 denní stáže učitelů přímo na výrobních pracovištích, konkrétně v prostředí nářaďovny, kde budou seznámeni s reálnými pracovními podmínkami, s používanými technologiemi, s novinkami v oboru atd.

Modul

Zapojené obory

Odborný výcvik

Nástrojař (23-52-H/01)
Klempíř - karosář (23-55-H/02)

Stáže učitelů odborných předmětů
a odborného výcviku ve firmě

Průmyslový logistik (37-41-M/01)

Odborný výcvik Průmyslový logistik (37-41-M/01)
   Identifikace slabých míst v rámci odborného výcviku na straně školy i firmy a definice opatření na eliminaci slabých míst

arrow.png   Návrh legislativních opatření, která by umožnila posílení odborného výcviku v rámci výuky

arrow.png   Vytvoření dlouhodobého plánu přednášek odborníků z praxe pro obor Průmyslový logistik i pro další obory

arrow.png   Standardizace stáží učitelů v prostředí firmy