Poznej Německo

Poznej Německo jazykově, kulturně i studijně

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské se ve školním roce 2015/2016 účastnila projektu zaměřeného na rozvoj a zkvalitňování vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů podporující jejich uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 56 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků a zapojení cizích jazyků do běžné výuky. V rámci projektu se 20 žáků učiliště zúčastnilo 5-ti denního kulturně jazykového pobytu v Berlíně, během kterého si nejenom zlepšili své jazykové znalosti, ale seznámili se i s kulturou a historií místa pobytu. Součástí projektu je i jazykový kurz pro dva učitele v Berlíně, během kterého si prohloubili své odborné jazykové znalosti v oblasti automotive a logistiky. V rámci projektu  navíc dva učitelé stínovali své kolegy v partnerských školách v Braunschweigu a Kasselu.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí