Přírodní vědy a technika


Název projektu:Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Zkrácený název projektu:Přírodní vědy a technika v SK
Registrační č. projektu:CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Období realizace:2. září 2013 - 30. června 2015
Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč
Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK). Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizaci tohoto projektu do června 2015, čerpalo celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedošlo pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň se vzdělávání v těchto oborech propojilo mezi středními a základními školami. Navíc projekt podpořil i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu bylo zařazeno i ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod.
Rozpočet projektu pro partnera:1 807 884,83 Kč

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory v návaznosti na automobilový průmysl. V rámci praktického vyučování a volnočasových aktivit si žáci základních škol vyzkoušeli práci s moderními modelovými či standardními technologiemi na pracovištích SOUs – např. v kovárně, lakovně, pracovišti oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, programování CNC atd. Dále byla prostřednictvím projektu posílena výuka žáků SOUs v programování PLC.

Účastníci projektu

Do projektu byly zapojeny 4 základní školy z regionu Mladoboleslavska:

  • Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
  • Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574
  • Základní škola a Mateřská škola Dobrovice, Komenského 46
  • Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55Celkem bylo do projektu zapojeno na 120 žáků základních škol.
A1aVybavení odborné učebny programování - nákup 2 PLC včetně programovacího prostředí
A2bProškolení obsluhy nově nakoupených zařízení
B1aVýuka žáků ZŠ na SOUs zaměřená na praktické technické vyučování
A2iNávštěva ŠKODA Muzea a exkurze do výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s.
B1bPravidelné volnočasové aktivity na základních školách zaměřené na technické vzdělávání formou hry a praktické výuky na modelových zařízeních nakoupených v rámci projektu (modely samohybných robotů atd.)
B1cŽáci SOUs pomáhají při realizaci volnočasových aktivit na základních školách