Přírodní vědy a technika


Název projektu:Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Zkrácený název projektu:Přírodní vědy a technika v SK
Registrační č. projektu:CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Období realizace:2. září 2013 - 30. června 2015
Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč
Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK). Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizaci tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu bylo zařazeno i ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod.
Rozpočet projektu pro partnera:1 807 884,83 Kč

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory v návaznosti na automobilový průmysl. V rámci praktického vyučování a volnočasových aktivit si žáci základních škol vyzkouší práci s moderními modelovými či standardními technologiemi na pracovištích SOUs – např. v kovárně, lakovně, pracovišti oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, programování CNC atd. Dále bude prostřednictvím projektu posílena výuka žáků SOUs v programování PLC.

Účastníci projektu

Do projektu jsou zapojeny 4 základní školy z regionu Mladoboleslavska:

  • Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
  • Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574
  • Základní škola a Mateřská škola Dobrovice, Komenského 46
  • Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55

Celkem bude do projektu zapojeno 120 žáků základních škol.
A1aVybavení odborné učebny programování - nákup 2 PLC včetně programovacího prostředí
A2bProškolení obsluhy nově nakoupených zařízení
B1aVýuka žáků ZŠ na SOUs zaměřená na praktické technické vyučování
A2iNávštěva ŠKODA Muzea a exkurze do výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s.
B1bPravidelné volnočasové aktivity na základních školách zaměřené na technické vzdělávání formou hry a praktické výuky na modelových zařízeních nakoupených v rámci projektu (modely samohybných robotů atd.)
B1cŽáci SOUs pomáhají při realizaci volnočasových aktivit na základních školách

 

Obrázky z praktického vyučování žáků zakladních škol

Prohlédněte si fotografie z praktického vyučování žáků základních škol, které probíhá na našem učilišti během školního roku 2014/2015:

Základy práce autolakýrníka

Základy práce autoelektrikáře

Základy práce automechanika

CNC programování

Fyzika - modely

3D modelování

Základy kování

Ruční zpracování