Slavnostní akce

Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů

Úspěšní maturanti, ŠKODA Muzeum

Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů

Úspěšní absolventi závěrečných zkoušek, ŠKODA Muzeum

Akce spojené s rekonstrukcí a modernizací odborného učiliště

např. Slavnostní otevření mechatroniky a suterénu dne 11.11.2014
ŠKODA Akademie pracuje nejen na modernizaci vybavení a prostor školy, zároveň zdokonaluje vzdělávací, výchovné a informační prvky pro žáky i pedagogy učiliště. Jedním z důležitých projektů je i Welcome Week, který se koná začátkem školního roku. V prvních dvou dnech školního roku je připraven slavnostní program v reprezentativních prostorách ŠKODA Muzea v sále Laurin & Klement. Další dny pokračuje program nejen v prostorách školy a v provozech firmy, ale žáci vyjíždí na adaptační kurzy. Co všechno je pro žáky připraveno? První den se představuje škola, její cíle, možnosti spolupráce na projektech školy apod., žáci jsou seznámeni se školou a firemní kulturou, účastní se besedy s absolventy a je jim představen unikátní projekt AzubiCar, na kterém se aktivně podílejí samotní žáci. Druhý den žáci zažijí prezentace v kontextu minulosti, současnosti i budoucnosti a jsou jim podány informace o technologiích vozů ŠKODA. Následují odborná úvodní školení prováděná odbornými útvary firmy.
Další dny se žáci seznamují se svými spolužáky a pedagogy v rámci adaptačních kurzů. Doufáme, že úsměv a nadšení z Welcome Week a z těchto kurzů si žáci ponechají po celou dobu studia a vezmou si do života jen ty nejhezčí vzpomínky.