Slavnostní akce

Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů

Úspěšní maturanti, ŠKODA Muzeum

Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů

Úspěšní absolventi závěrečných zkoušek, ŠKODA Muzeum

Akce spojené s rekonstrukcí a modernizací odborného učiliště

např. Slavnostní otevření mechatroniky a suterénu dne 11.11.2014
ŠKODA AUTO SOU pracuje nejen na modernizaci vybavení a prostor školy, zároveň zdokonaluje vzdělávací, výchovné a informační prvky pro žáky i pedagogy učiliště. Jedním z důležitých projektů je  Welcome Week, který se koná v prvních dnech školního roku. Ve dnech 1. a 2. září připravuje tým ŠKODA Akademie program v reprezentativních prostorech ŠKODA Muzea v sálu Laurin & Klement. Další dny pokračuje program v prostorech školy a v provozech firmy a žáci vyjíždí na adaptační kurzy. Co všechno je žákům připraveno? První den se představuje škola, její cíle, možnosti spolupráce na projektech školy apod. , žáci jsou seznámeni s SOU a firemní kulturou, účastní se besedy s absolventy školy a je jim představen unikátní projekt AzubiCar, na kterém se aktivně podílejí samotní žáci. Druhý den žáci zažijí prezentace v kontextu minulosti, současnosti i budoucnosti a jsou jim podány informace o technologiích vozů ŠKODA. Následuje školení prováděné odbornými útvary.
Další dny se žáci seznamují se svými spolužáky a pedagogy v rámci adaptačních kurzů. Doufáme, že úsměv a nadšení z Welcome Weeku a z těchto kurzů si žáci ponechají po celou dobu studia a vezmou si do života jen ty nejhezčí vzpomínky.