Přihlášky ke studiu

3/9/2015
Rozhodněte o své budoucnosti již teď! Do 15. března 2015 přijímáme přihlášky k dennímu studiu ve střední škole.

 

Neváhejte a dejte přihlášku právě k nám. Jsme moderní škola, kde získáte benefity, které jinde nenajdete. 

Benefity pro žáky

Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. Přihlášku
ke studiu čitelně vyplněnou ve všech rubrikách (s podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce nezletilého uchazeče) včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání je možné podat
na sekretariátu školy (nižší budova školy, 2. patro vlevo, č. dv. 221) nebo zaslat poštou
(s datem poštovního razítka nejpozději 15.3.2015). 

Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Informace k přijímacímu řízení, vzorové testy přijímacích zkoušek 


Uchazeči o denní nástavbové studium (určené pro žáky naší školy) a dálkové studium (určené pro zaměstnance ŠKODA AUTO) naleznou veškeré informace k podání přihlášek
a přijímacímu řízení v kritériích pro přijímání žáků do 1. ročníku, které zveřejnila ředitelka školy na webových stránkách a v budově školy.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ve školním roce 2015/2016


Těšíme se na Vás.

​Z technických důvodů bude ukončena výuka denního studia ve dnech 18.12. a 20.12.2018 ve 12:30 hod.
V termínu 9. - 23. 3. 2019 se v anglickém Brightonu uskuteční jazykový kurz žáků SOUs.
​V rámci prevence negativních jevů rozšiřujeme konzultační hodiny.