Informační setkání - 4. 6. 2015 v 15:30 h v budově SOUs

6/1/2015
Zveme rodiče žáků, kteří nastoupí v září do 1. ročníku naší školy, na informační setkání k zahájení školního roku 2015/2016.

 

​Účast na této schůzce je nutná. Kromě základních informací ke studiu Vaší dcery / syna budete podepisovat důležité dokumenty, které jsou spojené se studiem na naší škole.
Setkání se bude konat v budově V12B, rozpis pro jednotlivé třídy bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy.

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice na základě zaslaného dopisu (vezměte s sebou společně s přiloženým a vyplněným dotazníkem).

​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
​Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. února 2018 od 12 do 16 h. 
​1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, kdy bude žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.