Informační setkání - 4. 6. 2015 v 15:30 h v budově SOUs

6/1/2015
Zveme rodiče žáků, kteří nastoupí v září do 1. ročníku naší školy, na informační setkání k zahájení školního roku 2015/2016.

 

​Účast na této schůzce je nutná. Kromě základních informací ke studiu Vaší dcery / syna budete podepisovat důležité dokumenty, které jsou spojené se studiem na naší škole.
Setkání se bude konat v budově V12B, rozpis pro jednotlivé třídy bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy.

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice na základě zaslaného dopisu (vezměte s sebou společně s přiloženým a vyplněným dotazníkem).

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří