Informační setkání - 4. 6. 2015 v 15:30 h v budově SOUs

6/1/2015
Zveme rodiče žáků, kteří nastoupí v září do 1. ročníku naší školy, na informační setkání k zahájení školního roku 2015/2016.

 

​Účast na této schůzce je nutná. Kromě základních informací ke studiu Vaší dcery / syna budete podepisovat důležité dokumenty, které jsou spojené se studiem na naší škole.
Setkání se bude konat v budově V12B, rozpis pro jednotlivé třídy bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy.

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice na základě zaslaného dopisu (vezměte s sebou společně s přiloženým a vyplněným dotazníkem).

​Dne 5. 6. 2018 v 15 h se uskuteční informační schůzka k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
4/24/2018 Ředitelské volno
​Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.