Maturitní zkouška 2015 - pozvánka k písemným zkouškám společné části

8/24/2015
Důležitá aktuální informace pro maturanty v podzimním (opravném) termínu.

 

​Žádáme žáky, kteří neprospěli ve společné části MZ 2015 - jarní termín, aby se osobně dostavili do pátku 28. 8. 2015 na sekretariát školy k podpisu a převzetí pozvánky k písemným zkouškám.

​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Vyřazení maturantů se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve ŠKODA Muzeu.