Maturitní zkouška 2015 - pozvánka k písemným zkouškám společné části

8/24/2015
Důležitá aktuální informace pro maturanty v podzimním (opravném) termínu.

 

​Žádáme žáky, kteří neprospěli ve společné části MZ 2015 - jarní termín, aby se osobně dostavili do pátku 28. 8. 2015 na sekretariát školy k podpisu a převzetí pozvánky k písemným zkouškám.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří