Maturitní zkouška 2015 - pozvánka k písemným zkouškám společné části

8/24/2015
Důležitá aktuální informace pro maturanty v podzimním (opravném) termínu.

 

​Žádáme žáky, kteří neprospěli ve společné části MZ 2015 - jarní termín, aby se osobně dostavili do pátku 28. 8. 2015 na sekretariát školy k podpisu a převzetí pozvánky k písemným zkouškám.

​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
​Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. února 2018 od 12 do 16 h. 
​1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, kdy bude žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.