Maturitní zkouška 2015 - pozvánka k písemným zkouškám společné části

8/24/2015
Důležitá aktuální informace pro maturanty v podzimním (opravném) termínu.

 

​Žádáme žáky, kteří neprospěli ve společné části MZ 2015 - jarní termín, aby se osobně dostavili do pátku 28. 8. 2015 na sekretariát školy k podpisu a převzetí pozvánky k písemným zkouškám.

​3. běh kurzu žáků tříd M3, K3 a N3.K proběhne v termínu 9.-14. 9. 2018 ve Sloupu v Čechách.
​Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.  
​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.