Studijní volno - pro žáky ubytované na DM, Jičínská ulice

9/23/2015
Žáci ubytovaní na Domově mládeže SOŠ a SOU, Jičínská ul. budou mít ve čtvrtek 1. 10. a v pátek 2. 10. 2015 studijní volno.

 

​Rodiče budou informováni zápisem v žákovské knížce a na webových stránkách školy.

Studijní volno v dnech 1.-2. října 2015 se týká pouze těch žáků naší školy, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže SOŠ a SOU v Jičínské ulici 1025, Mladá Boleslav (DM je z technických důvodů v tomto termínu uzavřen). 

Ostatní žáci školy se zúčastní výuky dle rozvrhu.

​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Vyřazení maturantů se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve ŠKODA Muzeu.