Studijní volno - pro žáky ubytované na DM, Jičínská ulice

9/23/2015
Žáci ubytovaní na Domově mládeže SOŠ a SOU, Jičínská ul. budou mít ve čtvrtek 1. 10. a v pátek 2. 10. 2015 studijní volno.

 

​Rodiče budou informováni zápisem v žákovské knížce a na webových stránkách školy.

Studijní volno v dnech 1.-2. října 2015 se týká pouze těch žáků naší školy, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže SOŠ a SOU v Jičínské ulici 1025, Mladá Boleslav (DM je z technických důvodů v tomto termínu uzavřen). 

Ostatní žáci školy se zúčastní výuky dle rozvrhu.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří