Koncern VW ocenil nejlepší učně ŠKODA AUTO

10/19/2015
Koncern VW udělil svým celosvětově nejlepším učňům cenu „Best Apprentice Award 2015“. Oceněni byli i dva absolventi ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského.

Toto mezinárodní ocenění získalo 12 dívek a 33 mladých mužů. Jako nejlepší učni společnosti ŠKODA AUTO byli 10. 10. 2015 oceněni Markéta Chvalkovská a Lukáš Fol, absolventi ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského, kteří
v průběhu svého studia i po jeho úspěšném absolvování zaujali vysokým nasazením
a špičkovými odbornými znalostmi.​  
 

Tisková zpráva ŠKODA AUTO

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří