Koncern VW ocenil nejlepší učně ŠKODA AUTO

10/19/2015
Koncern VW udělil svým celosvětově nejlepším učňům cenu „Best Apprentice Award 2015“. Oceněni byli i dva absolventi ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského.

Toto mezinárodní ocenění získalo 12 dívek a 33 mladých mužů. Jako nejlepší učni společnosti ŠKODA AUTO byli 10. 10. 2015 oceněni Markéta Chvalkovská a Lukáš Fol, absolventi ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského, kteří
v průběhu svého studia i po jeho úspěšném absolvování zaujali vysokým nasazením
a špičkovými odbornými znalostmi.​  
 

Tisková zpráva ŠKODA AUTO

​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
​Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. února 2018 od 12 do 16 h. 
​1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, kdy bude žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.