iPad Apple za návrh ZEBRA

12/9/2015
​Losování věcných cen proběhlo 8. 12. 2015 pomocí losovacího počítačového programu za účasti vedoucího ZP/5 - Centrum návrhů.

​Věcné výhry budou slavnostně předány vylosovaným žákům v úterý 15. 12. 2015 v 8:45 h v učebně mechatroniky (budova V10, 2. patro) za účasti vedení školy a zástupců útvaru ZP a ZA.

Vylosovaní autoři zlepšovacího návrhu:
- Luboš NOVÝ, N3.K
- Pavlína ŠUBRTOVÁ, S3.E
- Tomáš ZAJÍČEK, K1

Gratulujeme.

Protokol losování odměn Z.E.B.R.A. z 8. 12. 2015

 

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří