iPad Apple za návrh ZEBRA

12/9/2015
​Losování věcných cen proběhlo 8. 12. 2015 pomocí losovacího počítačového programu za účasti vedoucího ZP/5 - Centrum návrhů.

​Věcné výhry budou slavnostně předány vylosovaným žákům v úterý 15. 12. 2015 v 8:45 h v učebně mechatroniky (budova V10, 2. patro) za účasti vedení školy a zástupců útvaru ZP a ZA.

Vylosovaní autoři zlepšovacího návrhu:
- Luboš NOVÝ, N3.K
- Pavlína ŠUBRTOVÁ, S3.E
- Tomáš ZAJÍČEK, K1

Gratulujeme.

Protokol losování odměn Z.E.B.R.A. z 8. 12. 2015

 

​Dne 5. 6. 2018 v 15 h se uskuteční informační schůzka k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
4/24/2018 Ředitelské volno
​Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.