Přihlášky ke studiu

3/3/2016
Rozhodněte o své budoucnosti již teď! Do 15. března 2016 přijímáme přihlášky k dennímu studiu ve střední škole.

 

Neváhejte a dejte přihlášku právě k nám.

Nabízíme kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie. Úspěšní absolventi školy dostanou nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO.

 Proč právě k nám?

Jsme moderní škola, kde získáte benefity, které jinde nenajdete. 

 Benefity pro žáky

Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. Přihlášku
ke studiu čitelně vyplněnou ve všech rubrikách (s podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce nezletilého uchazeče) včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání je možné podat
na sekretariátu školy (nižší budova školy, 2. patro vlevo, č. dv. 221) nebo zaslat poštou
(s datem poštovního razítka nejpozději 15.3.2016). 

 Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

 Informace k přijímacímu řízení, vzorové testy přijímacích zkoušek 

Těšíme se na Vás.

​Dne 5. 6. 2018 v 15 h se uskuteční informační schůzka k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
4/24/2018 Ředitelské volno
​Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.