Přihlášky ke studiu

3/3/2016
Rozhodněte o své budoucnosti již teď! Do 15. března 2016 přijímáme přihlášky k dennímu studiu ve střední škole.

 

Neváhejte a dejte přihlášku právě k nám.

Nabízíme kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie. Úspěšní absolventi školy dostanou nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO.

 Proč právě k nám?

Jsme moderní škola, kde získáte benefity, které jinde nenajdete. 

 Benefity pro žáky

Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. Přihlášku
ke studiu čitelně vyplněnou ve všech rubrikách (s podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce nezletilého uchazeče) včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání je možné podat
na sekretariátu školy (nižší budova školy, 2. patro vlevo, č. dv. 221) nebo zaslat poštou
(s datem poštovního razítka nejpozději 15.3.2016). 

 Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

 Informace k přijímacímu řízení, vzorové testy přijímacích zkoušek 

Těšíme se na Vás.

​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
​Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. února 2018 od 12 do 16 h. 
​1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, kdy bude žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.