Třídní schůzky, informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků

3/31/2016
Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky ve středu 13. 4. 2016 nebo v pondělí 18. 4. 2016, vždy od 15 h.

 

​Rozmístění tříd dle harmonogramu:
 Třídní schůzky 13. 4. 2016
 Třídní schůzky 18. 4. 2016

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

Informační setkání pro rodiče žáků závěrečných ročníků - po skončení třídních schůzek proběhne v pondělí 18. 4. 2016 od 16:15 h ve vestibulu školy informační setkání vedení SOUs a zástupců odborných útvarů společnosti ŠKODA AUTO na téma nástupu absolventů školy do ŠKODA AUTO.

​Dne 5. 6. 2018 v 15 h se uskuteční informační schůzka k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
4/24/2018 Ředitelské volno
​Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.