Třídní schůzky, informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků

3/31/2016
Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky ve středu 13. 4. 2016 nebo v pondělí 18. 4. 2016, vždy od 15 h.

 

​Rozmístění tříd dle harmonogramu:
 Třídní schůzky 13. 4. 2016
 Třídní schůzky 18. 4. 2016

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

Informační setkání pro rodiče žáků závěrečných ročníků - po skončení třídních schůzek proběhne v pondělí 18. 4. 2016 od 16:15 h ve vestibulu školy informační setkání vedení SOUs a zástupců odborných útvarů společnosti ŠKODA AUTO na téma nástupu absolventů školy do ŠKODA AUTO.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří