Informační schůzky

5/16/2016
Informační schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 15:30 hod. v budově školy.

 

​Zveme rodiče žáků, kteří nastoupí v září do 1. ročníku naší školy, na informační setkání
k zahájení školního roku 2016/2017. ​Setkání se bude konat v budově V12B, rozpis pro jednotlivé třídy a obory vzdělání bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy.

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice na základě zaslané pozvánky (vezměte s sebou). 

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří