Rekonstrukce školy

5/23/2016
Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO prochází rozsáhlou rekonstrukcí prostor pro teoretickou a praktickou výuku s cílem zajistit moderní výukové prostory.

 

Všechny plánované rekonstrukční práce jsou organizovány tak, aby vážným způsobem nenarušily výuku a aby při organizačních změnách v teoretické i praktické výuce se žáci mohli připravovat v prostředí, které vyhovuje všem pravidlům bezpečnosti práce a hygienickým předpisům.

Vzhledem k rozsahu prací byla rekonstrukce rozdělena na několik etap. Hlavní vstup do budovy V12B je uzavřen, dočasný vstup je řešen z boku budovy směrem od Polikliniky ŠKODA.  

Od pondělí 30. 5. 2016 bude z bezpečnostních a technických důvodů uzavřen spojovací průchod ve 2. patře mezi budovami V12B a V10 a veškeré přesuny budou probíhat venkovním koridorem. Z těchto důvodů se nebudou žáci v době rekonstrukce přezouvat, šatny žáků jsou i nadále dostupné z budovy V10. 

Informace o stavu rekonstrukčních prací, podstatných změnách ve výuce a dalších skutečnostech souvisejících s přestavbou budou zveřejňovány na webových stránkách školy a žáci budou současně informováni třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. 

​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Vyřazení maturantů se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve ŠKODA Muzeu.