Slavnostní vyřazení maturantů

6/13/2016
Slavnostní vyřazení absolventů SOUs již každoročně patří k tradičním událostem školy. I letos proběhl slavnostní ceremoniál v prostorách ŠKODA Muzea dne 3. 6. 2016.

Studijní léta dalších ročníků úspěšných absolventů se tak uzavřela. Žáky v těchto slavnostních chvílích podpořili nejen jejich pedagogové, zástupci firmy ŠKODA AUTO, Odborů KOVO MB, ale samozřejmě i jejich rodiče, kteří jim byli velkou oporou po celou dobu studia. Díky tomu, co se naši absolventi naučili, věříme, že se v životě neztratí.

Další slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů proběhne 27. 6. 2016.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří