Informační schůzka pro rodiče

5/29/2017
​Zveme rodiče žáků budoucích 1. ročníků na schůzku v pondělí 12. června 2017 od 15:30 hod. v budově školy.
​Účast na této schůzce je nutná, protože kromě základních informací ke studiu Vaší dcery / syna budete podepisovat důležité dokumenty, které jsou spojené se studiem na naší škole.

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice na základě pozvánky, kterou obdržíte zaslaným dopisem. Rozpis pro jednotlivé třídy bude umístěn ve vestibulu školy.    

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří