Adaptační kurz

9/5/2017
​V rámci Welcome Week pro žáky 1. ročníků proběhne adaptační pobyt v Nedamově.

​V den odjezdu je sraz žáků v 7:45 hod. na parkovišti za Zákaznickým centrem ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, v den příjezdu z Nedamova žáci pokračují programem ve škole s předpokládaným ukončením do 13:30 hod.  

Harmonogram:

​06.-08.09.2017​třídy S1.S, S1.E, S1.Z
​11.-13.09.2017​třídy S1.L, K1, M1, A1
​13.-15.09.2017​třídy N1.K, OL.1, L1, A1.A, A1.B

 

Vedoucí Welcome Week: Mgr. M. Řechtáčková, tel. 734 298 361.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří