Adaptační kurz

9/5/2017
​V rámci Welcome Week pro žáky 1. ročníků proběhne adaptační pobyt v Nedamově.

​V den odjezdu je sraz žáků v 7:45 hod. na parkovišti za Zákaznickým centrem ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, v den příjezdu z Nedamova žáci pokračují programem ve škole s předpokládaným ukončením do 13:30 hod.  

Harmonogram:

​06.-08.09.2017​třídy S1.S, S1.E, S1.Z
​11.-13.09.2017​třídy S1.L, K1, M1, A1
​13.-15.09.2017​třídy N1.K, OL.1, L1, A1.A, A1.B

 

Vedoucí Welcome Week: Mgr. M. Řechtáčková, tel. 734 298 361.

​Dne 5. 6. 2018 v 15 h se uskuteční informační schůzka k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
4/24/2018 Ředitelské volno
​Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.