Třídní schůzky, volby do Školské rady

10/23/2017
​Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které proběhnou od 15:00 h ve středu 15. 11. nebo 22. 11. 2017 v budově školy.

​Rozpis tříd dle harmonogramu:
15.11.2017
22.11.2017

Dne 15.11.2017 od 16:30 hod. bude vedení školy v multifunkčním sále (V12B/ přízemí) podávat informace rodičům žáků závěrečných ročníků k umísťování absolventů 2018 ve ŠKODA AUTO​.

Škola sídlí v areálu společnosti ŠKODA AUTO, vstup je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice oproti pozvánce.

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 167, 168, proběhnou v rámci třídních schůzek ve dnech 15.11. a 22.11.2017 volby do Školské rady ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště.

Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pacovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. ​Kandidáty za rodiče navrhuje Výbor Spolku rodičů při SOUs. Funkční období členů Školské rady je 3 roky. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů na třídních schůzkách.

​Z technických důvodů bude ukončena výuka denního studia ve dnech 18.12. a 20.12.2018 ve 12:30 hod.
V termínu 9. - 23. 3. 2019 se v anglickém Brightonu uskuteční jazykový kurz žáků SOUs.
​V rámci prevence negativních jevů rozšiřujeme konzultační hodiny.