Informace pro uchazeče - přijímací zkoušky

4/10/2018
​Přijímací zkoušky do prvního ročníku oborů studia zakončených maturitní zkouškou a do oboru Strojírenské práce se konají 12. 4. a 16. 4. 2018.

K přijímacím zkouškám se uchazeč dostaví do budovy školy/ŠKODA Akademie nejpozději do 8:00 hod. v termínu dle pozvánky/informačního dopisu, který obdržel (vchod do budovy je na této stránce na fotografii). Organizační informace včetně rozmístění jednotlivých učeben budou umístěny na tabulích v přízemí budovy (číslo učebny naleznete také v obdržené pozvánce).  

Škola se nachází v areálu společnosti ŠKODA AUTO
, vstup je pro uchazeče
zajištěn 6. bránou ze Štefánikovy ulice, GPS: ​50.4161847N, 14.9228897E
a 3. bránou z Laurinovy ulice, GPS: 50.415572N, 14.918489E. Při vstupu
do ŠKODA AUTO se uchazeč prokáže pozvánkou/informačním dopisem, který od nás
obdržel (vezměte s sebou).

Maturitní obory vzdělání
Jednotná písemná přijímací zkouška se uskuteční z matematiky, z českého jazyka a literatury a poté bude následovat školní písemná přijímací zkouška z cizího jazyka. 
Předpokládané ukončení přijímací zkoušky je v čase 14:00 - 14:30 hod. 

Uchazečům s SPU, kteří odevzdali současně s přihláškou platnou kopii dokladu o tom, že jsou v péči školského poradenského zařízení, budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle kategorizace SPU.   

Obor vzdělání Strojírenské práce / speciální třídy
Pouze uchazeči o obor Strojírenské práce (obor kategorie E, odlišná forma přijímacích zkoušek) se sejdou před budovou školy nejpozději do 8:00 hod. Předpokládané ukončení přijímacích zkoušek v tomto oboru je ve 13 hod.       

​Ve středu 17. října 2018 od 15 h proběhne plenární zasedání Spolku rodičů při SOUs.
​3. běh kurzu žáků tříd M3, K3 a N3.K proběhne v termínu 9.-14. 9. 2018 ve Sloupu v Čechách.
​Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.