Informace pro uchazeče - přijímací zkoušky

4/10/2018
​Přijímací zkoušky do prvního ročníku oborů studia zakončených maturitní zkouškou a do oboru Strojírenské práce se konají 12. 4. a 16. 4. 2018.

K přijímacím zkouškám se uchazeč dostaví do budovy školy/ŠKODA Akademie nejpozději do 8:00 hod. v termínu dle pozvánky/informačního dopisu, který obdržel (vchod do budovy je na této stránce na fotografii). Organizační informace včetně rozmístění jednotlivých učeben budou umístěny na tabulích v přízemí budovy (číslo učebny naleznete také v obdržené pozvánce).  

Škola se nachází v areálu společnosti ŠKODA AUTO
, vstup je pro uchazeče
zajištěn 6. bránou ze Štefánikovy ulice, GPS: ​50.4161847N, 14.9228897E
a 3. bránou z Laurinovy ulice, GPS: 50.415572N, 14.918489E. Při vstupu
do ŠKODA AUTO se uchazeč prokáže pozvánkou/informačním dopisem, který od nás
obdržel (vezměte s sebou).

Maturitní obory vzdělání
Jednotná písemná přijímací zkouška se uskuteční z matematiky, z českého jazyka a literatury a poté bude následovat školní písemná přijímací zkouška z cizího jazyka. 
Předpokládané ukončení přijímací zkoušky je v čase 14:00 - 14:30 hod. 

Uchazečům s SPU, kteří odevzdali současně s přihláškou platnou kopii dokladu o tom, že jsou v péči školského poradenského zařízení, budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle kategorizace SPU.   

Obor vzdělání Strojírenské práce / speciální třídy
Pouze uchazeči o obor Strojírenské práce (obor kategorie E, odlišná forma přijímacích zkoušek) se sejdou před budovou školy nejpozději do 8:00 hod. Předpokládané ukončení přijímacích zkoušek v tomto oboru je ve 13 hod.       

​Lyžařský kurz žáků 1. ročníků proběhne na chatě Světlanka v Rokytnici nad Jizerou v lednu 2019 ve dvou termínech.
​V sobotu 12. 1. 2019 od 8 do 12 h se uskuteční další Den otevřených dveří SOUs.
​Z technických důvodů bude ukončena výuka denního studia ve dnech 18.12. a 20.12.2018 ve 12:30 hod.