Náhradní termín setkání rodičů žáků přijatých do 1. ročníku

6/8/2018
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.  

​Účast na této schůzce je nutná z důvodu předání informací a podpisu důležitých dokumentů.

Současně bude probíhat náhradní termín rozřazovacího testu z anglického jazyka pro přijaté žáky do tříletých oborů kromě Strojírenských prací. 

Tento náhradní termín je určen pro ty rodiče a žáky, kteří se neúčastnili prvního termínu setkání 5. 6. 2018.

Do konce června 2018 rozešleme poštou všem uchazečům tříletých oborů informaci s výsledkem jazykového testu a doporučení k nákupu příslušné učebnice ANJ.

​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.
​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Vyřazení maturantů se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve ŠKODA Muzeu.