Den otevřených dveří SOUs

11/24/2015
5. prosince 2015 od 8:00-12:00 hod.

​Přijďte se podívat na Den otevřených dveří v sobotu dne 5. prosince 2015 od 8:00 - 12:00 k nám na SOUs. Máte možnost seznámit se s informacemi o studiu, přijímacím řízení, ubytování, o akcích a projektech školy.

Příležitostí také budou exkurze a prohlídky školy, kde se seznámíte s novými učebnami teoretické a praktické výuky.

Škola sídlí v areálu společnosti ŠKODA AUTO. Vstup je zajištěn bránou č. 3 z Laurinovy ulice a bránou č. 6 ze Štefánikovy ulice.

Srdečně vás všechny zveme.

Tým ŠKODA Akademie

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří