Erasmus+ výměnný program ve VW Kassel

2/25/2015

Odborná praxe našich žáků v Německu ve dnech 25.1.-8.2.2015

V rámci projektu EU Erasmus+ a internacionalizace odborného vzdělávání  se našich 8 žáků, 4 obráběči kovů a 4 elektrikáři účastnili odborné praxe ve VW Kassel v Německu v termínu od 25.1. – 8.2.2015 spolu s partnerskými školami, Herwig-Blankertz Schule v Wolfhagenu a Max-Eyth Schule.

Se svými německými kolegy, průmyslovými mechaniky z Volkswagen AG Kassel, žáci SOUs absolvovali část úvodního kursu robotiky v učebnách automatizace. V off-line programování složitých pohybů byli aktivně podporováni německými partnery. Žáci oboru elektrikář se účastnili kurzů oboru Mechatronik v Max-Eyth Schule spolu s praxí na výukových stanicích ve VW Kassel.

 

​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.
​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Vyřazení maturantů se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Sportovně turistický kurz pro žáky 2. a 3. ročníků proběhne ve Sloupu v Čechách.
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
4/24/2018 Ředitelské volno
​Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.
​Přijímací zkoušky do prvního ročníku oborů studia zakončených maturitní zkouškou a do oboru Strojírenské práce se konají 12. 4. a 16. 4. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
​Děkujeme všem našich uchazečům ze ZŠ za podanou přihlášku ke studiu. Odeslali jsme dopisy s informacemi o přijímacím řízení.