Přijímací řízení 2018

3/26/2018
​Děkujeme všem našich uchazečům ze ZŠ za podanou přihlášku ke studiu. Odeslali jsme dopisy s informacemi o přijímacím řízení.

Každý uchazeč obdrží v dopise současně registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.

Uchazeči o maturitní obor vzdělání a obor vzdělání Strojírenské práce obdrží také pozvánku k přijímací zkoušce, která se bude konat v termínu 12. 4. a 16. 4. 2018 v budově školy. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na webových stránkách školy
- pro obory s výučním listem v termínu do 30.04.2018, pro obory s maturitní zkouškou
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků v systému CERTIS, tedy do 2. 5. 2018.      

​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.
​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.