Přijímací řízení 2018

3/2/2018
​Děkujeme všem našich uchazečům ze ZŠ za podanou přihlášku ke studiu. Do konce března 2018 obdržíte dopis s informací o přijímacím řízení.

Každý uchazeč obdrží v dopise současně registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.

Uchazeči o maturitní obor vzdělání a obor vzdělání Strojírenské práce obdrží také pozvánku k přijímací zkoušce, která se bude konat v termínu 12. 4. a 16. 4. 2018 v budově školy. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na webových stránkách školy
- pro obory s výučním listem v termínu do 30.04.2018, pro obory s maturitní zkouškou
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků v systému CERTIS, tedy do 2. 5. 2018.      

3/16/2018 Lyžařský kurz
​V sobotu 17. 3. 2018 odjíždí třídy N1.K, S1.Z a M1 na lyžařský kurz do Rokytnice nad Jizerou.
2/28/2018 Jarní prázdniny
​Pro region Mladá Boleslav jsou stanoveny  prázdniny v týdnu 5.-11.3.2018.
​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.