Přihlášky ke studiu

2/21/2017
Rozhodněte o své budoucnosti již teď. Do středy 1. března 2017 přijímáme přihlášky k dennímu studiu ve střední škole.

​Nabízíme 5 maturitních oborů a 8 tříletých oborů ukončených závěrečnou zkouškou
s výučním listem, z toho 1 obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Přehled studijních oborů, informace k přijímacímu řízení

Novým tříletým oborem v nabídce školy je Operátor skladování (Operátor logistiky).

 Operátor skladování / Operátor logistiky

Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. Přihlášku ke studiu čitelně vyplněnou ve všech rubrikách (s podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce nezletilého uchazeče) včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání je možné podat na sekretariátu školy (nižší budova školy, 2. patro vlevo, č. dv. 221) nebo zaslat poštou - s datem poštovního razítka nejpozději 1. 3. 2017.

 Proč právě k nám?

Neváhejte a dejte přihlášku na ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště. Jsme moderní škola, kde získáte benefity, které jinde nenajdete.

 Benefity pro žáky

Nabízíme kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní  technologie. Úspěšní absolventi školy dostanou nabídku pracovního místa
od společnosti ŠKODA AUTO.


Těšíme se na Vás.

​3. běh kurzu žáků tříd M3, K3 a N3.K proběhne v termínu 9.-14. 9. 2018 ve Sloupu v Čechách.
​Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.  
​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.