Přijímací zkoušky - obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

4/7/2017
​Blíží se termíny přijímací zkoušky do maturitních oborů 12.04. a 19.04. 2017
​Na základě podané přihlášky vykoná uchazeč přijímací zkoušku v termínu uvedeném v pozvánce od CERMAT, která je součástí zvacího dopisu a celkové informace k přijímací zkoušce, kterou uchazeč obdržel.

Uchazeči se dostaví v den přijímací zkoušky do 8:00 hod. do budovy SOUs. Ve vestibulu budovy školy V12B bude uveden přehled umístění žáků do jednotlivých učeben. 

Vstup uchazečů do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

V případě nejasností volejte studijní oddělení školy - tel. 326 8 17192.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří