Přijímací zkoušky - obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

4/7/2017
​Blíží se termíny přijímací zkoušky do maturitních oborů 12.04. a 19.04. 2017
​Na základě podané přihlášky vykoná uchazeč přijímací zkoušku v termínu uvedeném v pozvánce od CERMAT, která je součástí zvacího dopisu a celkové informace k přijímací zkoušce, kterou uchazeč obdržel.

Uchazeči se dostaví v den přijímací zkoušky do 8:00 hod. do budovy SOUs. Ve vestibulu budovy školy V12B bude uveden přehled umístění žáků do jednotlivých učeben. 

Vstup uchazečů do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

V případě nejasností volejte studijní oddělení školy - tel. 326 8 17192.

​3. běh kurzu žáků tříd M3, K3 a N3.K proběhne v termínu 9.-14. 9. 2018 ve Sloupu v Čechách.
​Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.  
​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.