Přijímací zkoušky - obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

4/7/2017
​Blíží se termíny přijímací zkoušky do maturitních oborů 12.04. a 19.04. 2017
​Na základě podané přihlášky vykoná uchazeč přijímací zkoušku v termínu uvedeném v pozvánce od CERMAT, která je součástí zvacího dopisu a celkové informace k přijímací zkoušce, kterou uchazeč obdržel.

Uchazeči se dostaví v den přijímací zkoušky do 8:00 hod. do budovy SOUs. Ve vestibulu budovy školy V12B bude uveden přehled umístění žáků do jednotlivých učeben. 

Vstup uchazečů do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

V případě nejasností volejte studijní oddělení školy - tel. 326 8 17192.

​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
​Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. února 2018 od 12 do 16 h. 
​1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, kdy bude žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.