Třídní schůzky, informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků

4/3/2017
​Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky dne 10.04.2017 nebo 19.04.2017, vždy od 15:00 hodin.

​Rozmístění tříd dle harmonogramu:
 Třídní schůzky 10.04.2017
 Třídní schůzky 19.04.2017

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

Dne 19.04.2017 proběhne od 16:30 hod. na přednáškovém sále informační setkání pro rodiče žáků závěrečných ročníků s vedením SOUs a zástupci odborného útvaru ŠKODA AUTO na téma nástupu absolventů školy do ŠKODA AUTO.

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 22. prosince 2017 ředitelské volno. 

 

​V průběhu třídních schůzek proběhly volby do Školské rady při SOUs a to z řad rodičů a zletilých žáků.
​V sobotu 2. 12. 2017 od 8 do 12 h Vás zveme na Den otevřených dveří