Třídní schůzky, informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků

4/3/2017
​Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky dne 10.04.2017 nebo 19.04.2017, vždy od 15:00 hodin.

​Rozmístění tříd dle harmonogramu:
 Třídní schůzky 10.04.2017
 Třídní schůzky 19.04.2017

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

Dne 19.04.2017 proběhne od 16:30 hod. na přednáškovém sále informační setkání pro rodiče žáků závěrečných ročníků s vedením SOUs a zástupci odborného útvaru ŠKODA AUTO na téma nástupu absolventů školy do ŠKODA AUTO.

​Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v pátek 22. června 2018 ve ŠKODA Muzeu.
​Dne 20. 6. 2018 v 15 h se uskuteční náhradní termín informační schůzky k zahájení školního roku 2018/2019.  
​Vyřazení maturantů se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 ve ŠKODA Muzeu.