Třídní schůzky, informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků

4/3/2017
​Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky dne 10.04.2017 nebo 19.04.2017, vždy od 15:00 hodin.

​Rozmístění tříd dle harmonogramu:
 Třídní schůzky 10.04.2017
 Třídní schůzky 19.04.2017

Vstup do ŠKODA AUTO je zajištěn 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

Dne 19.04.2017 proběhne od 16:30 hod. na přednáškovém sále informační setkání pro rodiče žáků závěrečných ročníků s vedením SOUs a zástupci odborného útvaru ŠKODA AUTO na téma nástupu absolventů školy do ŠKODA AUTO.

​Ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve střední škole ve školním roce 2018/2019 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
​Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. února 2018 od 12 do 16 h. 
​1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, kdy bude žákům předán výpis z pololetního vysvědčení.