Strojírenské práce

Přijímací řízení

Přijímací řízení

17. 4. 2019

Dne 17.04.2019 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů do oboru vzdělání Strojírenské práce.

Seznam uchazečů do oboru kategorie E je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem. Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku).

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na webu školy dle oboru a registračního čísla uchazeče:
17.04.2019 - E obor Strojírenské práce
25.04.2019 - obory vzdělání ukončené výučním listem
30.04.2019 - obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Aktuální novinky

Přehled novinek