23-68-H/01


Absolvent oboru Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření automechanik) umí vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy. Provádí údržbu a opravy jak výměnou dílů, tak jejich opravou či úpravou, včetně jednoduchých oprav elektrického vybavení vozidel. Užívá speciální měřidla, používá technickou dokumentaci a jiné grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad.


Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad. Absolventi jsou seznámeni se základy ručního zpracování kovů, sváření a práce na soustruhu.

Po škole dokážeš:

M22-mechanik-opravar-mv-1


- Vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel

- Zvolit správná diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy

- Správně užívat speciální měřidla a grafické pomůcky k porovnání naměřených hodnot při identifikaci závad

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřící přístroje pro měření elektrických veličin

- Orientovat se v technické dokumentaci vozidel a dle předepsaného postupu provést opravu

- Najít uplatnění při výrobě a opravách motorových vozidel

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty