26-41-L/01


IT Mechatronik je obor se širokým elektrotechnickým základem a se specializací již od druhého ročníku. Teoretická i praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických a mechatronických systémů v oblasti automatizace. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických a elektromechanických systémech daného oboru. Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických a mechatronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou technologických systémů, především investičních celků a jejich částí (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, průmyslové roboty).


Aplikuje základní poznatky z elektroniky, elektrotechniky a fluidní techniky na konkrétní podmínky. Používá komplexní technickou dokumentaci v papírové i elektronické formě. Umí navrhnout části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody mechatronických systémů, je schopen instalovat průmyslové rozvody. Orientuje se v číslicové technice a komunikačních systémech. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Umí používat výpočetní techniku včetně průmyslových aplikací.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty