Teoretická výuka

Teoretická výuka zahrnuje výuku předmětů všeobecně vzdělávacích a odborných podle platných osnov a učebních plánů. Úpravy osnov, učebních plánů, stejně jako použití efektivních a aktivních metod a forem ve výuce mají za cíl připravit absolventy schopné aplikovat komplexně všechny poznatky zejména v podmínkách výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO.

Výuka žáků se uskutečňuje buď v tzv. kmenových učebnách, které jsou kromě moderního nábytku vybaveny audiovizuální technikou, nebo ve speciálních odborných učebnách – pro výuku informačních a komunikačních technologií (počítačové učebny), učebna měření, odborné učebny s interaktivní tabulí, učebna automobilní techniky, laboratoře pro výuku elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky. Nedílnou součástí školy je i jazykové centrum pro výuku anglického a německého jazyka, stejně jako odborná učebna fyziky. Všechny odborné učebny jsou k dispozici žákům i v době mimo pravidelnou výuku.
V rámci výuky odborných předmětů absolvují žáci odborná školení (hydraulika, pneumatika, roboty, technické kreslení) v certifikovaných kurzech ve specializovaných odborných učebnách. Nedílnou součástí výuky jsou samostatné práce a projekty žáků realizované ve spolupráci s odbornými útvary, dále pak tématické exkurze na výrobních a vývojových pracovištích.

Škola nezapomíná ani na další potřeby žáků – o přestávkách mají žáci možnost sledovat ve vstupní hale videoprojekci, k dispozici jsou i nápojové a jídelní automaty, prostory pro shromáždění a odpočinek žáků nebo jídelna.Rozvrh

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 09:50 - 10:35
hlavní přestávka 10:35 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 -12:30
6. hodina 12:40 - 13:25
polední přestávka 13:30 - 14:15
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55