Praktické informace

Školné

Náklady na výuku, tzn. školné, učební pomůcky, učebnice (kromě jazykových, strojnických tabulek, příručky automechanika a elektrotechnika), pracovní oděv a obuv, hradí společnost ŠKODA AUTO.

Stravování

Stravování žáků je zajišťováno prostřednictvím firmy EUREST. Strávník má možnost výběru ze 2 druhů polévek, 5 druhů hlavních jídel, nápojů, salátů, cukrovinek, apod. Platba za stravování v jídelně školy je prováděna formou nabíjecích stravovacích karet.

Zájmová činnost

Žáci mají k dispozici sportovní stadion, posilovnu, saunu, tělocvičnu, loděnici a přímo před budovou školy multifunkční hřiště. Pod vedením zkušených pedagogů pracuje ve škole řada zájmových kroužků (kulturistika, vodáctví, sportovní hry, programování). Zájemcům o kulturu zajišťujeme abonentky do Městského divadla Mladá Boleslav. Veškerá zájmová činnost je poskytována zdarma.

Odměny žákům

Společnost ŠKODA AUTO vyplácí svým žákům měsíční odměny v rozpětí 200 až 1.400 Kč. Žáci závěrečných ročníků, kteří na základě učebních plánů vykonávají odborný výcvik na produktivní práci ve společnosti ŠKODA AUTO, dostávají po tuto dobu odměnu ve výši 1.200 až 5.000 Kč. Konkrétní výše dané odměny je různá pro jednotlivé ročníky, je stanovena na základě hodnocení studijních výsledků, chování žáka a jeho přítomnosti v teoretické výuce a odborném výcviku.