Studijní programy

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou připravují chlapce a dívky v denním studiu ukončeném maturitní zkouškou. Tyto obory jsou zaměřeny na strojírenství a elektrotechniku.
Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem připravují chlapce a dívky v denním studiu ukončeném závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tyto obory jsou zaměřeny na strojírenství a elektrotechniku.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium jsou pro absolventy tříletých oborů se strojním nebo elektro zaměřením z řad žáků školy a zaměstnanců společnosti Škoda Auto. Toto nástavbové studium je ve formě denního nebo dálkového studia (studia při zaměstnání) ukončené maturitní zkouškou.