26-57-H/01 Autoelektrikář

Po ukončení přípravy v oboru Autoelektrikář absolvent ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.

Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.

Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.

Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Umí vykonávat potřebné výpočty při opravě elektrického příslušenství motorového vozidla, dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady bezpečnosti práce a předpisy protipožární ochrany.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Strojnictví1001
Materiály1001
Základy elektrotechniky2,5002,5
Elektronika01,51,53
Elektrická měření0101
Autoelektrika0235
Automobily11,51,54
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,75 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Řízení motorových vozidel0011
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011


* Počet týdenních vyučovacích hodin