23-61-H/01 Autolakýrník

Po ukončení přípravy v oboru Autolakýrník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v pracovních postupech a v dokumentaci, zná pracovní postupy jednotlivých lakýrnických prací a provádí příslušné písmomalířské práce. Samostatně volí správný a bezpečný pracovní postup při nátěrech.

Umí zvolit pracovní pomůcky podle pracovních návodů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup zhotovení nátěru. Je schopen rozlišovat lakýrnické materiály podle označení ČSN a ON, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání včetně bezpečnostních předpisů, předpisů pro ochranu zdraví i ochranu životního prostředí.
Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní pracovní pomůcky, nátěrové i ostatní hmoty, pomocné a ochranné pomůcky a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál a rozmístit a předkreslit příslušný motiv a text.

Příprava v oboru Autolakýrník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen samostatně se orientovat ve všech lakýrnických pracovních postupech a samostatně volit správný pracovní postup při náročných písmomalířských a dekoratérských pracích při míchání a tónování barev na stejný odstín, při opravách hotových lakovaných výrobků a provádění nových nátěrů a nástřiků. Při všech těchto činnostech je schopen provádět vizuální průběžnou kontrolu.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Základy strojírenské výroby1,51,514
Materiály111,53,5
Odborné kreslení1113
Technologie22,52,57
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,75 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011

*) Počet týdenních vyučovacích hodin