23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Absolvent oboru Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření automechanik) umí vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy. Provádí údržbu a opravy jak výměnou dílů, tak jejich opravou či úpravou, včetně jednoduchých oprav elektrického vybavení vozidel. Užívá speciální měřidla, používá technickou dokumentaci a jiné grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad.

Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad. Absolventi jsou seznámeni se základy ručního zpracování kovů, sváření a práce na soustruhu.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Strojírenská technologie1001
Základy strojírenské výroby2103
Technická dokumentace0011
Elektrotechnika0,5224,5
Automobily2338
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,25 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Řízení motorových vozidel0011
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011

*) Počet týdenních vyučovacích hodin