26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Po ukončení přípravy provádí absolvent oboru Elektrikář-silnoproud montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Je připraven instalovat, opravovat, udržovat, kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, provozní elektrikář, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Základy elektrotechniky3,5003,5
Elektrické stroje a přístroje0213
Elektronika0112
Elektrická měření0101
Technologie2002
Elektrická zařízení0123
Rozvodná zařízení0123
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,75 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011


* Počet týdenních vyučovacích hodin