23-55-H/02 Karosář

Po ukončení přípravy umí absolvent při výrobě a montáži jednoduchých součástí a dílů z jemných plechů číst technické výkresy a podle nich určit tvar a rozměry výrobků. Je schopen pořídit jednoduché dílenské náčrtky výrobků a výpočtem stanovit spotřebu materiálu. Dovede připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nářadí a nástroje, zvolit a seřídit základní klempířské stroje, rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů, vykonávat veškeré základní operace při ručním dělení, tváření a spojování plechů, používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů.

 

Dovede vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, řezat závity, brousit na kotoučové brusce, pájet na měkko i na tvrdo, svařovat plamenem, svářet elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, svářet elektrickým odporem, provádět základní nátěry a kontrolovat slícování, rovinnost a přesnost tvarů dílů.

Absolvent dokáže při výrobě a opravách karoserií stanovit rozsah potřebné opravy a určit její způsob, volit nářadí a nástroje pro demontáž a montáž dílů při opravách, zvolit a používat zařízení k rovnání karoserií a obsluhovat zdvihací zařízení, používaná při opravách. Umí samostatně demontovat plechové díly karoserií, samostatně zhotovit složitější plechové díly karoserií, rovnat součásti a díly po svařování a samostatně realizovat střední opravu karoserie.


Součástí obsahu přípravy je absolvování kurzu svařování v ochranné atmosféře.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Technická dokumentace21,514,5
Strojírenská technologie1,5113,5
Strojnictví0202
Technologie1,51,547
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,25 34,5 34,5 99,25
Nepovinné předměty    
Řízení motorových vozidel0011
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011

 

* Počet týdenních vyučovacích hodin