26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická i praktická činnost je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru.

Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou elektronických systémů, především investiční elektroniky (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, elektronické počítače a jejich periferní zařízení). Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Čte elektrotechnická schémata, zhotovuje náčrty, schémata a výkresy, samostatně používá technickou dokumentaci.


Umí navrhnout jednodušší části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody elektronických systémů, je schopen instalovat kabelové rozvody. Samostatně zvládá návrh, realizaci a diagnostiku jednodušších silnoproudých obvodů. Orientuje se v číslicové technice a jejich aplikacích. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Je seznámen se samočinnými počítači, možnostmi jejich uplatnění, ovládá je uživatelsky i programově.

 


Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk333312
Občanská nauka11103
Dějepis10012
Matematika333312
Fyzika21115
Základy ekologie a chemie1,50001,5
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie22206
Ekonomika00033
Technická dokumentace20002
Materiály a technologie1,50001,5
Základy elektotechniky5,52007,5
Elektronika03227
Automatizace01203
Číslicová technika02125
Řídicí systémy00235
Elektrotechnická zařízení00123
Odborný výcvik5,510,510,5733,5
Celkem 33 33,5 33,5 32 132
Nepovinné předměty    
Cvičení z matematiky00011
Konverzace v cizím jazyce00011

*) Počet týdenních vyučovacích hodin