23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Absolvent oboru vzdělání Mechanik seřizovač umí seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky a vrtačky), umí seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídicí programy.
Absolvent dovede samostatně používat měřidla a měřicí přístroje používané ve strojírenství. Osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí.

Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů s CNC řízením, obráběcích center a obráběcích linek, využívat nekonvenčních metod obrábění, osvojit si pokrokové metody práce, sestavovat složitější řídicí programy pro číslicově řízené stroje, navrhovat náročnější technologické postupy a aby byl schopen přizpůsobovat se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění.

Učební plán*

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a  literatura333312
Cizí jazyk333312
Občanská nauka11103
Dějepis10012
Matematika333312
Fyzika21115
Základy ekologie a  chemie1,50001,5
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie21003
Ekonomika00033
Technická dokumentace22105
Strojírenská technologie21003
Strojnictví21003
Mechanika02204
Elektrotechnika000,500,5
Automatizace000,500,5
Laboratorní cvičení00044
Technologie223310
Odborný výcvik5,510,51410,540,5
Celkem 32 32,5 34 33,5 132
Nepovinné předměty
Cvičení z matematiky00011
Konverzace v cizím jazyce00011

 

*) Počet týdenních vyučovacích hodin