26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

IT Mechatronik je obor se širokým elektrotechnickým základem a se specializací již od druhého ročníku. Teoretická i praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických a mechatronických systémů v oblasti automatizace. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických a elektromechanických systémech daného oboru.
Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických a mechatronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou technologických systémů, především investičních celků a jejich částí (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, průmyslové roboty). Aplikuje základní poznatky z elektroniky, elektrotechniky a fluidní techniky na konkrétní podmínky. Používá komplexní technickou dokumentaci v papírové i elektronické formě.

Umí navrhnout části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody mechatronických systémů, je schopen instalovat průmyslové rozvody. Orientuje se v číslicové technice a komunikačních systémech. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Umí používat výpočetní techniku včetně průmyslových aplikací.

 


Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk333312
Občanská nauka11103
Dějepis10012
Matematika333312
Fyzika21115
Základy ekologie a chemie1,50001,5
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie22206
Ekonomika00033
Technická dokumentace12126
Základy strojírenské výroby22004
Materiály10001
Elektrická měření10001
Základy elektrotechniky42006
Elektronika02125
Elektrotechnická zařízení00112
Mechatronika001,545,5
Odborný výcvik5,510,514737
Celkem 33 33,5 33,5 32 132
Nepovinné předměty    
Cvičení z matematiky00011
Konverzace v cizím jazyce00011

*) Počet týdenních vyučovacích hodin