23-52-H/01 Nástrojář

Po ukončení přípravy absolvent oboru Nástrojář umí číst výrobní výkresy jednodušších součástí a sestavení, dovede podle nich určit požadovaný tvar, rozměry a drsnost povrchu výrobku. Dovede vyhledávat potřebné pomocné údaje v dílenských tabulkách, normách a provádět pomocné výpočty úhlů, roztečí apod. Při výrobě nástrojů dovede zvolit, podle výrobních podkladů, správný technologický postup výroby jednodušších součástí a postup jejich montáže do celku. Dokáže rozlišovat běžné strojírenské materiály i materiály pro výrobu nástrojů podle označení ČSN, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování.
Dovede zpracovávat kovové materiály a plasty běžnými způsoby ručního obrábění a tváření a obrábět je na základních druzích obráběcích strojů na kovy. Při tomto zpracování dovede měřit délky, úhly a tvary obrobků posuvnými a mikrometrickými měřidly, úhloměry, mechanickými a optickomechanickými měřicími přístroji. Umí dodržovat a ostřit ruční nářadí a nástroje a obráběcí nože na kovy.

Absolvent dále umí při výrobě a opravách jednoduchých řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů za studena i za tepla, nástrojů pro tváření plastů a pro tlakové lití kovů, při výrobě a opravách jednoduchých upínacích, vrtacích, svařovacích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel a kovových slévárenských modelů ručním obráběním zhotovit a po strojním obrábění dokončit části těchto výrobků, svrtat je, slícovat, označit, sestavit je do celků a sestavené výrobky funkčně vyzkoušet.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Strojnictví1001
Materiály1001
Základy elektrotechniky2,5002,5
Elektronika01,51,53
Elektrická měření0101
Autoelektrika0235
Automobily11,51,54
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,75 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Řízení motorových vozidel0011
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011


* Počet týdenních vyučovacích hodin