26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Obor vzdělání Provozní elektrotechnika (zaměření Elektrotechnika) prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru zaměření elektro. Toto prohloubení je zaměřeno na technickou stránku provozu v průmyslu v oblasti elektrotechniky.

Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje kvalifikovaný výkon činnosti při diagnostikování, údržbě a opravách motorových vozidel.

Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými a bezpečnostními požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách strojů, přístrojů a zařízení, umí samostatně měřit elektrické veličiny, vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků a vypracovávat předepsanou dokumentaci o měření. Zjišťuje a odstraňuje závady, provádí revize, prohlídky, běžnou údržbu a opravy elektrických zařízení.

Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA  AUTO a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Učební plán*

Dálkové studium

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura0,50,512
Cizí jazyk1113
Dějepis0,5000,5
Matematika1113
Fyzika0,50,501
Ekonomika00,50,51
Informační a komunikační technologie0,50,50,51,5
Elektrická měření0011
Elektronika1102
Elekrtotechnika2114
Elektrické stroje a přístroje0112
Celkem 7 7 7 21

*) Počet týdenních vyučovacích hodin