23-43-L/51 Provozní technika

Absolvent oboru Provozní technika má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatní se ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik. Získal vědomosti, dovednosti a návyky pro zabezpečení žádoucího průběhu výrobních procesů, popř. vedení výrobních, kontrolních, servisních a opravárenských úseků a provozů ve strojírenském průmyslu. Absolvent dokáže operativně navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky, které jsou potřebné ke strojírenské výrobě.


Je schopen kontrolovat a posuzovat kvalitu vyrobených nebo opravených součástí, smontovaných skupin a celků strojírenských výrobků a zařízení, provádět jejich funkční zkoušky a vypracovat dokumentaci o měřeních a zkouškách. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s.


Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Učební plán*

Denní studium

Povinné předměty1. ročník2. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura336
Cizí jazyk336
Dějepis112
Matematika336
Fyzika224
Tělesná výchova224
Ekonomika224
Informační a komunikační technologie224
Mechanika224
Technická měření112
Stroje a zařízení112
Technická dokumentace224
Materiály101
Strojírenská výroba448
Technologická cvičení347
Celkem 32 32 64
Nepovinné předměty   
Cvičení z matematiky011Dálkové studium
 

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura0,50,512
Cizí jazyk1113
Dějepis0,5000,5
Matematika1113
Fyzika0,50,501
Ekonomika00,50,51
Informační a komunikační technologie0,50,50,51,5
Mechanika0,50,50,51,5
Technická měření000,50,5
Stroje a zařízení0,5000,5
Technická dokumentace0,50,501
Materiály0,5000,5
Strojírenská výroba1113
Technologická cvičení0112
Celkem 7 7 7 21

*) Počet týdenních vyučovacích hodin