23-51-H/01 Strojní mechanik

Absolvent oboru vzdělání Strojní mechanik - zámečník umí provádět všechny základní operace ručního zpracování kovů a plastů. Absolvent zaškrabává, zabrušuje a lapuje součásti na předepsanou přesnost a těsnost, provádí základní práce na soustruhu, frézce, vrtačce a brusce, pájí na měkko a lepí, měří plošně a prostorově měřidly, kontrolním nářadím a přípravky. Pracuje se zařízením pro ruční svařování elektrickým obloukem a se zařízením pro řezání kyslíkem. Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým postupům při montáži, při kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení i při jejich sestavení a zabíhání.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Strojírenská technologie1,5102,5
Strojnictví1102
Technická dokumentace2226
Technologie1247
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,75 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011

 

* Počet týdenních vyučovacích hodin