Obsah stránek serveru www.souskodamb.cz je chráněn autorským zákonem.

Bez dalšího souhlasu je povoleno kopírování a užití tapet a spořičů obrazovky pro nekomerční účely! Kopírování a šíření jiného obsahu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu autorů je nezákonné.

Copyright © ŠKODA AUTO a.s. 2012 Všechna práva vyhrazena!
Internet, software
Tato prezentace je optimalizována pro prohlížeče ve verzi MSIE 7.0+, Firefox 3.5+, Chrome 6.0+, Opera 9.0+, rozlišení obrazovky 1024x768 bodů (doporučujeme rozlišení 1280x1024), kódová stránka UTF-8. Společnost ŠKODA AUTO ani její zástupci nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené použitím této prezentace, zde publikovaných informací ani softwaru zde nabízeného k nahrání.
Uvedené údaje, použité fotografie
Veškeré údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích jsou zobrazeny modely s vyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA. Autoři serveru si vyhrazují právo chyb zápisu a omylu. Uváděné hodnoty technických dat byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.